การเลือกใช้งาน ตู้ Rack ให้เหมาะสม

การเลือกใช้งาน ตู้ Rack   เป็นตู้ SERVER ทีมีไว้เก็บอุปกรณ์ ต่างๆ ไว้ข้างในเพื่อความสะดวกสะบายในการใช้งาน และความเป็นระเบียบ และยังมีตัวล็อคเพื่อความปลอดภัย ไม่ให้ไปโดยปุ่มเปิดปิด หรือเสียหายต่ออุปกรณ์ SERVER ภายในได้ โดยจะมีการเรียกตามความสูง เรียกว่า U เช่น 6U 9U 12U 15u 27u 36u 42u 45u(1U = 44.45 ม.ม. โดยประมาณ) และ ความกว้างเป็นนิ้ว เช่น Rack 19 นิ้ว”

ตู้ Rack สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท และแยกย่อยได้อีก

ตู้ Rack แบบแขวน (Wall Rack 6u)
ตู้ Rack แบบตั้งพื้น (Tower Rack)

วิธีเลือกว่าควรเลือก ตู้ Rack แบบไหนไว้ใช้งานในบริษัทองค์กรของเรา

การเลือกใช้งาน ตู้ Rack ต้องดูพื้นที่การจัดวาง ตู้ Rack ว่ามีพื้นที่มากพอจะวาง ตู้ Rack แบบตั้งพื้นซึ่งมีความใหญ่ได้ไหม เพราะจะกินพื้นที่มาก แต่ก็ใส่อุปกรณ์ได้มากเช่นกัน เพื่อป้องการการเดินชนหรือ น้ำหนักอุปกรณ์
ดูอุปกรณ์ จำนวน ขนาดและน้ำหนัก ที่จะใส่เข้าไปใน ตู้ Rack ว่าเหมาะสมกับ

ตู้ Rack แบบตั้งพื้น หรือ ว่าแขวนผนัง เพราะมันมีขนาดที่ต่างกัน และ แบบตั้งพื้นจะสามารถรองรับ น้ำหนักได้มากกว่า
การระบายความร้อน ถ้าอุปกรณ์ SERVER ที่เราใสในตู้ RACK มีความร้อนสูงก็แนะนำ

เป็นแบบ ตั้งพื้นจะดีกว่า เพราะสามารถติดพัดผมเพื่อได้มากกว่าถึง6 ตัว และด้วยพื้นที่มากกว่าทำให้มีัการะบายความร้อนใน ตู้ Rack ได้มากกว่าเช่นกัน
จะประสงค์การแสดงอุปกรณ์ภายใน ตู้ Rack เพราะ จะมีแบบปิดหรือเปิด ให้เห็นอุปกรณ์ ภายในได้ ถ้าเราต้องการให้ ADMIN สามารถมองเห็นไฟสถานะ ของ SERVER ภายในตู้ เราควรเลือกตู้แบบ

ทีมี อคิริค ด้านหน้าจะได้มองเห็นได้สะดวก แต่ไม่มีความจำเป็นก็เลือกแบบ CLOSE RACK ได้เลย

สนใจสั่งซื้อตู้แร็ค ติดต่อ บจก แนปเทค 02-108-6808 093-265-1555 LINE ID : @RACKTHAI

ถ้าเรามีอุปกรณ์ ทีจะใส่จำนวนมาก และอุปกรณ์มีน้ำหนัก มาก และต้องการ การป้องกัน และสนใจการ ระบายความร้อนทีดี แนะนำเป็น ตุ้แร็ค Server Rack เพราะมีการ ระบายความร้อนทีดี จากประตูหน้าแบบรังผึ้ง และมีขนาดใหญ่ สูงกว่าตู้แบบ Wall Rack และมี ความแข็งแรง มากกว่า open rack และมีประตู ปิด กุญแจล็อค

Server Rack จะเป็นตู้ขนาดใหญ่ มีขนาดตั้งแต่ 15u-45u คล้ายกับ Close Rack แต่ความแตกต่างคือ ประตูฝาหน้าจะมีรูระบายอากาศแบบรังผึ้ง ทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า Close Rack 15u 27u 36u 39u 42u 45u
ทุกขนาดจะมีความลึก ให้เลือก ตั้งแต่ 45 cm 60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm โดยจะมีราคาที่ไม่เท่ากัน แต่การรับประกัน ยาวนานมาก ถึง 10 ปี

สำหรับ ลูกค้าทีมี อุปกรณ์ ไม่มาก แนะนำเลือกเป็นตู้แร็คแบบ Wall Rack ก็น่าจะเหมาะสม โดยมีขนาดตั้งแต่ 6u 9u 12u

No Comments Yet.