กรมสรรพากร เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงการติดตั้งตู้ Rack สายสัญญษณ LAN, สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์

กรมสรรพากร  เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงการติดตั้งตู้ Rack สายสัญญษณ LAN, สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  18  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  9  ต.ค.55 ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  งานพัสดุ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพฯ  18  โทร.0-2377-4773  ต่อ 191 , 0-2377-2143
เปิดซองวันที่  10  ต.ค.55  เวลา  10.00   น.

http://o.mcot.net/site/content?id=506941e40b01da2c1d000028

 

No Comments Yet.