SLIDE SHELF ถาดรองอุปกรณ์

SLIDE SHELF ถาดรองอุปกรณ์

SLIDE SHELF ถาดรองอุปกรณ์

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

 • SLIDE SHELF ถาดรองอุปกรณ์

  SA-6645 Slide Shelf 45 cm.

  ฿1,124.00
  Component Shelves Specification ถาดรองอุปกรณ์แบบ Fix Shelve [เลือกขนาดที่จะใช้ ]
  • เป็นถาดรองอุปกรณ์ขนาด 1U ลึก [45 cm., 60 cm., 75 cm., 80 cm. 95 cm]
  • ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized หนา5 mm. ที่มีความแข็งแรงและป้องกัน   สนิม
  • ป้องกันสนิม 100% โดยระบบ Electro-Static
  • ติดตั้งกับ Close Rack 19″ มาตรฐานทั่วไป โดยใช้น็อตและ Support ทั้ง 4 มุม
  • รองรับน้ำหนักได้ 100 Kg./ชั้น
  • มีช่องสำหรับระบายอากาศ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO 9001: 2000 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
  หยิบใส่ตะกร้าDetails
 • Save ฿37.00! SLIDE SHELF ถาดรองอุปกรณ์

  SA-6745 Slide Shelf 45 cm.-depth (Open Rack)

  ฿1,219.00
  Component Shelves Specification ถาดรองอุปกรณ์แบบ Fix Shelve [เลือกขนาดที่จะใช้ ]
  • เป็นถาดรองอุปกรณ์ขนาด 1U ลึก [45 cm., 60 cm., 75 cm., 80 cm. 95 cm]
  • ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized หนา5 mm. ที่มีความแข็งแรงและป้องกัน   สนิม
  • ป้องกันสนิม 100% โดยระบบ Electro-Static
  • ติดตั้งกับ Close Rack 19″ มาตรฐานทั่วไป โดยใช้น็อตและ Support ทั้ง 4 มุม
  • รองรับน้ำหนักได้ 100 Kg./ชั้น
  • มีช่องสำหรับระบายอากาศ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO 9001: 2000 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
  หยิบใส่ตะกร้าDetails
 • SLIDE SHELF ถาดรองอุปกรณ์

  SA-6660 Slide Shelf 60 cm.

  ฿1,311.00
  Component Shelves Specification ถาดรองอุปกรณ์แบบ Fix Shelve [เลือกขนาดที่จะใช้ ]
  • เป็นถาดรองอุปกรณ์ขนาด 1U ลึก [45 cm., 60 cm., 75 cm., 80 cm. 95 cm]
  • ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized หนา5 mm. ที่มีความแข็งแรงและป้องกัน   สนิม
  • ป้องกันสนิม 100% โดยระบบ Electro-Static
  • ติดตั้งกับ Close Rack 19″ มาตรฐานทั่วไป โดยใช้น็อตและ Support ทั้ง 4 มุม
  • รองรับน้ำหนักได้ 100 Kg./ชั้น
  • มีช่องสำหรับระบายอากาศ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO 9001: 2000 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
  หยิบใส่ตะกร้าDetails
 • SLIDE SHELF ถาดรองอุปกรณ์

  SA-6760 Slide Shelf 60 cm.-depth (Open Rack)

  ฿1,386.00
  Component Shelves Specification ถาดรองอุปกรณ์แบบ Fix Shelve [เลือกขนาดที่จะใช้ ]
  • เป็นถาดรองอุปกรณ์ขนาด 1U ลึก [45 cm., 60 cm., 75 cm., 80 cm. 95 cm]
  • ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized หนา5 mm. ที่มีความแข็งแรงและป้องกัน   สนิม
  • ป้องกันสนิม 100% โดยระบบ Electro-Static
  • ติดตั้งกับ Close Rack 19″ มาตรฐานทั่วไป โดยใช้น็อตและ Support ทั้ง 4 มุม
  • รองรับน้ำหนักได้ 100 Kg./ชั้น
  • มีช่องสำหรับระบายอากาศ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO 9001: 2000 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
  หยิบใส่ตะกร้าDetails
 • Save ฿39.00! SLIDE SHELF ถาดรองอุปกรณ์

  SA-6675 Slide Shelf 75 cm.

  ฿1,399.00
  Component Shelves Specification ถาดรองอุปกรณ์แบบ Fix Shelve [เลือกขนาดที่จะใช้ ]
  • เป็นถาดรองอุปกรณ์ขนาด 1U ลึก [45 cm., 60 cm., 75 cm., 80 cm. 95 cm]
  • ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized หนา5 mm. ที่มีความแข็งแรงและป้องกัน   สนิม
  • ป้องกันสนิม 100% โดยระบบ Electro-Static
  • ติดตั้งกับ Close Rack 19″ มาตรฐานทั่วไป โดยใช้น็อตและ Support ทั้ง 4 มุม
  • รองรับน้ำหนักได้ 100 Kg./ชั้น
  • มีช่องสำหรับระบายอากาศ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO 9001: 2000 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
  หยิบใส่ตะกร้าDetails
 • SLIDE SHELF ถาดรองอุปกรณ์

  SA-6680 Slide Shelf 80 cm.

  ฿1,475.00
  Component Shelves Specification ถาดรองอุปกรณ์แบบ Fix Shelve [เลือกขนาดที่จะใช้ ]
  • เป็นถาดรองอุปกรณ์ขนาด 1U ลึก [45 cm., 60 cm., 75 cm., 80 cm. 95 cm]
  • ผลิตจากเหล็ก Electro-galvanized หนา5 mm. ที่มีความแข็งแรงและป้องกัน   สนิม
  • ป้องกันสนิม 100% โดยระบบ Electro-Static
  • ติดตั้งกับ Close Rack 19″ มาตรฐานทั่วไป โดยใช้น็อตและ Support ทั้ง 4 มุม
  • รองรับน้ำหนักได้ 100 Kg./ชั้น
  • มีช่องสำหรับระบายอากาศ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO 9001: 2000 มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
  หยิบใส่ตะกร้าDetails