การจัดส่ง

บริการจัดส่ง

ทางเรามีบริการจัดส่งฟรี ในเขตกรุงเทพ และปริมณทล ทีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย 02 แต่สำหรับเขตนอกเหนือจากพื้นทีดังกล่างเราจะจัดส่งให้กับทางขนส่งเอกชน ที่ลูกค้าเป็นคนเลือกมา

*** จัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ***
ประกาศสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ใช้บริการบริษัทขนส่ง
1. ลูกค้าต่างจังหวัดจำเป็นต้องหาบริษัทขนส่ง ติดต่อเรื่องการชำระเงิน ค่าขนส่ง และเงื่อนไขการส่งสินค้ากับบริษัทขนส่งเอง และทางเราจะไปส่งให้ทางบริษัทขนส่งที่ลูกค้าแจ้งมา ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
2. ถ้าลุกค้าไม่สามารถหาขนส่งมาได้ ทางเราจะทำการแนะนำให้ แต่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าเนื่องจากการขนส่งของบริษัทนั้นๆ
3. ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งของบริษัทขนส่งใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะบุบ เป็นรอย หรือถลอก ถ้าเกิดปัญหาทางลูกค้าต้องดำเนินเรียกร้องกับขนส่งนั้นๆเอง
4. วันที่ไปส่งสินค้าถ้าลูกค้าปฏิเสธการส่งของหรือขนส่งที่ลูกค้าแจ้งมาปฏิเสธการรับของ หรือต้องการเปลี่ยนขนส่ง ทางเราต้องขอเก็บค่าส่งสินค้ากลับ 500 บาท และไม่สามารถเปลี่ยนที่ส่งได้ในวันนั้น ต้องนัดคิวส่งใหม่ในวันหลัง
* สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ รบกวนเช็ครุ่นและชื่อสินค้าก่อนการสั่งทุกครั้ง

 

 

 

**************************************