การทำงานของพัดลมตู้ Rack

โดย การทำงานของพัดลมตู้ Rack มีระบบการทำงานไม่เหมือน พัดลมทั่วไป เพราะ Fan ของพัดลมที่ ใช้ใน ตู้แร็ค จะมีขนาด มาตรฐาน 4นิ้ว 
การทำงานของพัดลมตู้ Rack

พัดลมของตู้แร็ค จะถูกออกแบบมาพิเศษ ไม่เหมือน พัดลมทั่วไป เพราะเหมาะแก่การทำงานแบบ 24hr ในตู้แร็ค พัดลมตู้ rack มีขนาด 1 ,2, 3 ,4, 6 ตัว แล้วแต่ตู้แร็ค ของลูกค้าเช่น wall rack จะใส่ได้แค่ 1 or 2 พัดลมเท่านั้น

โดย ตู้แร็ค แบบ Wall Rack จะสามารถติดตั้ง พัดลม ได้แค่ 1-2 ตัวเท่านั้น แต่ถ้าเป็น ตู้แร็คขนาดใหญ่ จะสามารถติดตั้งได้ 2-6 ตัว ซึ่งจะเพียงพอ ต่อการใช้งาน สำหรับ ระบายความร้อนของตู้แร็ค

โดยการติดตั้ง พัดลมตู้แร็ค โดยส่วนมาก หรือปกติ จะติดด้านบนของตู้ เพราะเป็นการระบายความร้อน

โดยความร้อน จะลอยตัวสู่ด้านบน ถ้าเราติดตั้งพัดลม ไว้ด้านบน ก็จะเป็นการระบายความร้อน ออกจากตัว ตู้แร็ค ได้รวดเร็วที่สุด หรือลูกค้าบางที ทีใช้ตู้ลักษณ์ Curve Rack or Server Rack ก็สามารถติดเพิ่ม พัดลม หน้าตู้ เพื่อพัดลมร้อนออกไปทาง หลังตู้แร็คได้เช่นกัน ก็จะเป็นการระบายความ ร้อนได้ดีขึั้น อีกระดับนึง

พัดลมสำหรับตู้แร็คคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายความร้อนและเพิ่มการไหลของอากาศภายในตู้แร็ค ตู้แร็คเป็นตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่มีอุปกรณ์หลายชิ้นที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจสร้างความร้อนขึ้นมาได้มาก การใช้พัดลมสำหรับตู้แร็คช่วยให้สามารถระบายความร้อนออกจากตู้แร็คได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วพัดลมสำหรับตู้แร็คมีลักษณะพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งในตู้แร็ค มักจะมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดและมีระบบระบายความร้อนอย่างเป็นทางการ เช่น พัดลมติดตั้งบนพื้นหรือติดตั้งในช่องรับตู้แร็ค บางรุ่นยังมีความสามารถในการจัดการอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้แร็คเพื่อให้รักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ในตู้แร็ค

พัดลมสำหรับตู้แร็คมีหน้าที่สำคัญในการรักษาอุณหภูมิในตู้แร็คให้คงที่และป้องกันการสะสมความร้อนที่อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ภายในตู้ โดยพัดลมจะสร้างกระแสอากาศเพื่อเป็นการระบายความร้อนออกจากตู้แร็ค และเพิ่มการไหลของอากาศภายในตู้เพื่อให้ความเย็นและเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ภายในที่ทำงานอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

พัดลมสำหรับตู้แร็คมักจะออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและรูปแบบของตู้แร็ค เครื่องพัดลมอาจถูกติดตั้งบนฝั่งหน้าของตู้แร็คเพื่อดูแลภายในทั้งหมดหรือติดตั้งในช่องรับตู้แร็คเพื่อเพิ่มพื้นที่ในตู้ บางรุ่นอาจมีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อให้สามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในตู้แร็คให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้

การเลือกใช้พัดลมสำหรับตู้แร็คควรพิจารณาดังนี้:

 1. ความเหมาะสมของขนาด: ต้องเลือกพัดลมที่มีขนาดเหมาะสมกับตู้แร็คของคุณ เพื่อให้มีการระบายความร้อนและไหลของอากาศที่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ภายในตู้แร็ค

 2. ประสิทธิภาพการระบายความร้อน: ควรเลือกพัดลมที่มีความสามารถในการระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถลดอุณหภูมิภายในตู้แร็คได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ระบบควบคุม: หากต้องการควบคุมและปรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้แร็คได้ ควรเลือกพัดลมที่มีระบบควบคุมที่สามารถกำหนดและควบคุมสภาพแวดล้อมได้ตามต้องการ

 4. ระบบเงียบ: พัดลมสำหรับตู้แร็คควรมีระบบที่ทำงานเงียบ เพื่อไม่สร้างความรบกวนแก่การทำงานของอุปกรณ์ภายในตู้แร็คและผู้ใช้งาน

 5. ความพร้อมทางเทคนิค: ตรวจสอบว่าพัดลมสามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างง่ายตามความต้องการของตู้แร็คที่คุณมี

การติดตั้งพัดลมสำหรับตู้แร็คควรให้มีการวางแผนและการติดตั้งที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายจากความร้อนที่อาจเกิดขึ้นภายในตู้แร็ค

Ventilating Fan [1,2,3] ตัว  [ เลือกจำนวนที่จะใช้ ]

 • แรงดันไฟฟ้า Volt 220/240 VAC 50/60 HZ หรือ 48 VDC.
 • Heavy-duty design and heavy duty operating.
 • ความเร็ว 2550 รอบ/นาที
 • อัตราการไหลของอากาศ 2.3 ลูกบาศก์เมตร/นาที
 • ทำงานในสภาวะปกติที่อุณหภูมิ +25 ถึง +72 องศาเซลเซียส
 • เสียงเงียบขณะใช้งาน
 • สายไฟยาว 1.5 เมตร พร้อมปลั๊ก
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งด้านบนหลังคาและด้านล่างของตู้ หรือที่ฝาด้านข้างสำหรับการระบายอากาศ   (กรณีสั่งทำพิเศษ)
 • ใบพัดขนาด 4 นิ้ว โครงผลิตจากอลูมิเนียมและมีตระแกรงผลิตจากเหล็กและชุบโครมเมียม
 • มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA

 

Rackth.com เป็นเว็บจำหน่ายตู้แร็ค ที่ดูแลโดยบริษัท แนปเทค จำกัด ที่เปิดใ้บริการมาตั้งแต่ปี 2547 โดยจดในรูปแบบบริษัทและมีการส่งงบการเงินมาตลอด โดยท่านสามารถเช็คผลประกอบการได้ที่ กรมธุรกิจการค้า เพื่อความมั่นใจของลูกค้า โดยตู้แร็คทุกตู้จะได้รับการคัดสรรบริการและคุณภาพ และการรับประกันยาวนานถึง 10 ปี ทำให้ท่านสามารถใช้บริการซื้อสินค้า ตู้ rack จากทางบริษัทแนปเทค ได้อย่างสบายใจ

...ท่านสามารถติดต่อทางบริษัทได้หลากหลายช่องทางดังต่อไปนี้: ทำไมต้องซื้อตู้แร็คกับเรา

โทรศัพท์ 02-108-6808

เบอร์มือถือ 093-265-1555

Email : sales@rackth.com

Line ID : @RACKTHAI

A fan for a cabinet rack is a device specifically designed to provide cooling and airflow within a rack enclosure. It helps to dissipate heat generated by the network equipment and servers housed in the rack. The fan is typically installed at the front or rear of the rack to ensure proper ventilation.

The main purpose of a cabinet rack fan is to maintain an optimal temperature inside the rack, preventing overheating and ensuring the reliable operation of the equipment. It enhances the airflow, removes hot air, and promotes the circulation of cool air throughout the rack.

Cabinet rack fans come in various sizes and configurations to suit different rack dimensions and cooling requirements. Some fans may feature adjustable speeds or built-in temperature sensors for automatic speed control based on the temperature inside the rack. Additionally, there are options available with noise-reducing features to minimize operational noise.

Proper installation and positioning of the cabinet rack fan are crucial to ensure efficient cooling. It is essential to consider factors such as airflow direction, clearance space, and alignment with equipment that generates significant heat. Regular maintenance, including cleaning the fan and checking for any obstructions, is also important to maintain optimal performance.

Comments are closed.