ตู้ RACK ราคาประหยัด

ตู้แร็คราคาประหยัด หลากหลายรุ่น ทั้ง Close Rack , Wall Rack , Server Rack และอื่นๆ อีกมากมาย ตู้แร็ค มีหลากหลายขนาดตั้งแต่ 6u 9u 12u 15u 27u 36u 39u 42u 45u และมีความลึกหลากหลาย 60 80 90 100 110cm สามารถให้ลูกค้าเลือกได้ ตู้ RACK จะมีราคาแพงขึั้นตามขนาดทีมากขึั้น

No Comments Yet.